Skip to main content

آموزش تصویری برطرف کردن مشکل An error occurred during uninstallation. Please be sure that all applications are closed. Setup cannot continue هنگام نصب انتی ویروس مکافی (McAfee VirusScan Enterprise ) و یا هر انتی ویروس دیگر

مراحل انجام برای مشاهده روی بیشتر کلیک کنید


1 باید انتی ویروس قبلی که نصب کرده اید را حذف(uninstall) کنید سپس مرحله 2 را انجام دهید

اگر هم تاکنون انتی ویروس نصب نکرده اید
2 باید windows defender ویندوز را خاموش کنید
برای حاموش کردن کافیه توی سرچ کنترل پنل تایپ کنید windows defender مراحل 3 و 4 در عکس پایین.(www.laptop98.ir)

DEFENDER

www.laptop98.ir

فیلم های آموزشی رایگان - به زبان فارسی‎

بر روی موضوع مورد نظر خود کلیک کنید

آموزش ریاضی عمومی 1 504 واژه ضروری انگلیسی آموزش ورد Word 2016
آموزش ریاضی عمومی 2 آموزش واژگان ضروری TOEFL آموزش اکسل Excel 2016
آموزش معادلات دیفرانسیل آموزش واژگان ضروری IELTS آموزش شیوه ارائه علمی
آموزش آمار و احتمال مهندسی آموزش نگارش علمی در LaTeX آموزش Power Point 2016
آموزش ترسیم نمودار در اکسل آموزش آموزش های رایگان آموزش فرمول نویسی در اکسل